Sbor0

Dětský pěvecký sbor Sluníčko v letošním roce pracuje ve dvou odděleních. Malé Sluníčko je určeno pro malé děti (předškoláčky a děti z prvního stupně ZŠ) a Velké oddělení je určeno pro žáky druhého stupně a starší. Každé z oddělení zkouší jednou týdně. Kromě těchto skupinek čas od času vznikají nějaká další seskupení, většinou je tvoří nejstarší děti, které se zpěvu chtějí věnovat ještě nějaký čas navíc. Protože není možné brát na všechna vystoupení všechny členy, snažíme se v průběhu roku oddělení podle druhu akce pravidelně prostřídat. Všichni si pak společně zazpívají dvakrát do roku – na vánočním a závěrečném letním koncertu.