Sbormistryně0

Pavla  Jirků

– učitelka na ZŠ Pacov náměstí

– dirigentka

– předsedkyně občanského sdružení Sluníčko

– konferenciérka a tisková mluvčí

Anna Hájková

– důchodkyně

– zakladatelka sboru

– hospodářka občanského sdružení Sluníčko

– odborná poradkyně a babča pro všechno

Magdaléna Tušilová

– učitelka ZUŠ Pacov

– umělecká vedoucí sboru

– klavírní korepetitorka

– autorka úprav vícehlasých písní a hudebních doprovodů