Hutě 20130

Celotáborová hra: Kocourkov

Roku 2013 se opět konaly dva běhy letního tábora na Hutích. Na první s námi vyrazili spíše starší účastníci, druhý běh pak patřil mladším dětem. Oba běhy nás zavedly do věhlasného města Kocourkova. Náš „velký“ starosta měl pro všechny spoustu zajímavých úkolů, během nichž jsme naše město jaksepatří zdokonalili a jeho věhlas velmi rozšířili.