Hutě 20120

Celotáborová hra: I.běh – Vojáci, II.běh – Rytíři

Roku 2011 se oba běhy letního tábora na Hutích nesly ve znamení tvrdé disciplíny. Na prvním běhu starší děti zažívali „vojnu jako řemen“, od vojínů to někteří dotáhli až na generály, z mladších dětí se pak na druhém běhu stali čestní rytíři, kteří zachraňovali spanilou princeznu.