Hutě 20110

Celotáborová hra: I.běh – Cesta kolem světa, II.běh – Vesmírné putování

Také roku 2011 se pro velký zájem konaly hned dva běhy našeho letního tábora. V obou jsme si hráli na velké cestovatele. Na prvním běhu mladší děti cestovali křížem krážem světem, na druhém běhu jsme pak se staršími dětmi procestovali dokonce řadu vesmírných galaxií.