Hutě 20100

Celotáborová hra: I. běh – Pohádková říše, II. běh – Stavba železnice

Roku 2010 jsme poprvé uspořádali hned dva běhy letního tábora na Hutích. Na první běh vyrazili mladší děti, pro které jsme připravili celotáborovou hru s Názvem Pohádková říše. Na druhém běhu pak starší děti stavěly pomyslnou železnici ze surovin získaných za jednotlivé hry.