Hutě 20080

Celotáborová hra: Námořníci

Roku 2008 se z nás na letním soustředění na Hutích stali námořníci. První večer na moři všech moří zvaném „Špageťák“ proběhlo pasování všech dětí na členy posádky různých lodí a plavba mohla začít. Počasí s námi drželo krok a nenechalo na nás jako na správných námořnících nit suchou. I přesto jsme si ale vše náramně užili.