Hutě 20060

Celotáborová hra: Večerníček

V tomto roce česká televize oslavovala kulaté výročí vzniku Večerníčka, my jsme se k oslavám přidali a během letního soustředění jsme si hráli na různé večerníčkovy pohádky. Za splnění úkolů jsme sbírali obrázky večerníčkových postaviček, které jsme pak lepily na pravou večerníčkovu čepičku.