Hutě 20040

Celotáborová hra:  Zachraňte pohádkovou říši

Roku 2004 jsme poprvé uspořádali letní soustředění Sluníčka na turistické základně Hutě u Černého rybníka. Hodně jsme zpívali, ale také jsme během deseti dnů plnili spoustu úkolů celotáborové hry, během nichž jsme zachraňovali pohádkovou říši ze spárů zlé nicoty.