Hutě 20070

Celotáborová hra: Kocourkov

Roku 2007 jsme se na našem letním soustředění ocitli v nejmoudřejším městě všech krajů a dob, v Kocourkově. A vůbec jsme tam nezaháleli. V duchu krásné knížky Kronika města Kocourkova jsme stavěli radnici, kopali studnu, chytali medvěda a vůbec jsme se všemožně snažili o další rozkvět našeho městečka.