Koncerty0

Sluníčko každoročně pořádá dva koncerty. Každý z nich je jakousi ukázkou toho, co jsme se naučili za danou půlsezónu. První z nich se pravidelně odehrává těsně před vánoci, druhý pak na konci každého školního roku.

Kromě těchto hromadných koncertů, na kterých účinkují všechna oddělení sboru, se pak každým rokem zúčastňujeme dalších akcí pořádaných nejrůznějšími pacovskými spolky či samotným městem Pacov.